top of page

Belkyra

Injeksjonsbehandling

Happy Woman

3 cups

Flour

1½ cups

Butter

Om behandlingen 

Injeksjonsbehandling for reduksjon av dobbelthake. Består av deoksykolsyre som bryter opp fettcellene submentalt. Anbefalt 2-3 behandlinger, kan kombineres med laserbehandling (hudoppstramming). 

Virkningsmekanisme: Cytolytisk legemiddel som fysisk ødelegger cellemembranen på adipocytter når det injiseres i lokalisert subkutant fett. Ødeleggelsen av adipocytter utløser en vevsrespons der makrofager tiltrekkes til området for å fjerne cellerester og lipider, som deretter elimineres ved naturlige prosesser. 

Hvem passer behandlingen for?

Overflødig fett under haken, egner seg best dersom huden ikke er slapp.

Før behandling

Det er ikke noen spesielle forberedelser før behandling.

Behandlingen

Legekonsultasjon må gjennomføres før behandling kan bestilles. Oppgi om du tar faste medisiner. Gravide behandles ikke. 

Tid: 20- 30 min 

Lokalbedøvelse kan settes ved behov. Legemiddelet kan oppleves ubehagelig ved innsett. Små mengder fordeles med ca 1 cm mellomrom.

Det er noe ubehag forbundet med denne behandlingen.

Antall behandlinger: 2-3 

Behandlingsintervall: 4-5uker 

Resultater: 2-4 uker

Varighet: Varig effekt.

Etter behandlingen

Det kan oppstå hevelse, nedsatt følsomhet, kløe, blåmerke i injksjonsområdet, dette går som regel over etter noen dager-uker. 

Pris

Pris fra kr 13900 for 2 behandlinger

bottom of page