top of page

Neserynker

3 cups

Flour

Sinnarynker

Pannerynker

Smilerynker

1½ cups

Butter

Mentalis

Tanngnissing

Nefertiti (hals)

Øyebrynsløft

Rynkebehandling
Botulinum toxin

Om behandlingen 

Legemiddelet Botulinumtoksin type A brukes til å redusere muskel- og svettekjertel aktivitet og kan dermed brukes til rynkebehandling og hyperhidrose (overaktiv svetting). Medikamentet injiseres overfladisk i huden og gir en lokal effekt i området.

Hvem passer behandlingen for?

Til rynkeforebygging anbefales å begynne å behandle før rynkene har satt seg (rynker i hvileposisjon). I 20års alderen begynner hud elsatisiteten å reduseres, rynker blir gjerne mer synlig i 30årene og kan være et godt tidspunkt å vurdere rynkebehandling. Botox kan forhindre eller dempe videre rynkeutvikling i alle aldre, allerede satte rynker kan glattes ut med behandling over tid. For mange er målet gjerne ikke å være helt rynkefri, men diskret reduksjon av alderingstegn. Vi behandler ikke pasienter under 20år med botulinum toksin. 

Behandling

Legekonsultasjon gjennomføres rett i forkant av behandling. Oppgi om du tar faste medisiner. Oppgi om du har nevrologiske sykdommer, allergier, behandlingen kan være kontraindisert. Gravide/ammende behandles ikke. 
Tid: 10 minutter
Det er ikke behov for bedøvelse. Behandlingen utføres med tynne korte nåler, lite ubehag er forbundet med denne behandlingen.  

Etter behandlingen

Noe hevelse der stikket settes forekommer rett etter behandling, dette forsvinner som regel i løpet av noen minutter. Som med alle injeksjonsbehandlinger er det risiko for et lite blåmerke, men dette er sjeldent og ofte lite sjenerende. Det er ikke noe nedetid med denne behandlingen. Unngå samme dag etter behandlingen: Høy intensitet trening, varm dusj/sauna, massasje i området/andre hudbehandlinger, unngå å ligge nede i 3 timer etter behandlingen. Det tar opptil 2 uker etter behandling før endelig resultat sees.
Varighet av behandlingen er vanligvis 3-4måneder.

Pris

1 område   kr 1390 
2 områder kr 2290 
3 områder kr 2890 
Ved behov for høyere doser enn standard dose: 60kr per internasjonal enhet.

 

bottom of page