top of page

Neserynker

3 cups

Flour

Sinnarynker

Pannerynker

Smilerynker

1½ cups

Butter

Mentalis

Tanngnissing

Nefertiti (hals)

Øyebrynsløft

Rynkebehandling
Botulinum toxin

Om behandlingen 

Legemiddelet Botulinumtoksin type A brukes til å redusere muskel- og svettekjertel aktivitet og kan dermed brukes til rynkebehandling og hyperhidrose (overaktiv svetting). Medikamentet injiseres overfladisk i huden og gir en lokal effekt i området.

Hvem passer behandlingen for?

Til rynkeforebygging anbefales å begynne å behandle før rynkene har satt seg (rynker i hvileposisjon). I 20års alderen begynner hud elsatisiteten å reduseres, rynker blir gjerne mer synlig i 30årene og kan være et godt tidspunkt å vurdere rynkebehandling. Botox kan forhindre eller dempe videre rynkeutvikling i alle aldre, allerede satte rynker kan glattes ut med behandling over tid. For mange er målet gjerne ikke å være helt rynkefri, men diskret reduksjon av alderingstegn. Vi behandler ikke pasienter under 20år med botulinum toksin. 

Behandling

Legekonsultasjon gjennomføres rett i forkant av behandling. Oppgi om du tar faste medisiner. Oppgi om du har nevrologiske sykdommer, allergier, behandlingen kan være kontraindisert. Gravide/ammende behandles ikke. 
Tid: 10 minutter
Det er ikke behov for bedøvelse. Behandlingen utføres med tynne korte nåler, lite ubehag er forbundet med denne behandlingen.  

Etter behandlingen

Noe hevelse der stikket settes forekommer rett etter behandling, dette forsvinner som regel i løpet av noen minutter. Som med alle injeksjonsbehandlinger er det risiko for et lite blåmerke, men dette er sjeldent og ofte lite sjenerende. Det er ikke noe nedetid med denne behandlingen. Unngå samme dag etter behandlingen: Høy intensitet trening, varm dusj/sauna, massasje i området/andre hudbehandlinger, unngå å ligge nede i 3 timer etter behandlingen. Det tar opptil 2 uker etter behandling før endelig resultat sees.
Varighet av behandlingen er vanligvis 3-4måneder.

Pris

kr 990

- Øyebrynsløft

- Linjer over munn

- Neserynker

- Sur munn

- Hake

- Boosterdose (halvdose sinna/smile/panne) 

Sinnarynke, smilerynker, pannerynker

1 område kr 1390   

2 områder kr 2290   

3 områder kr 2890   

Priser gjelder standard behandlingsdose, 3 områder tilsvarer 1 hetteglass botulinum toksin (50IE).

Ved behov for høyere dose per område kr 60 per enhet utover standard dose.

Andre behandlinger:

Svettebehandling fra kr 2990

Platysma/hals fra kr 2990

Ved behov for småjusteringer/økt dosering mellom dag 14-21 fra behandling: kr 60 per enhet (minimum kr 480)
 

Lav

Pris

bottom of page