top of page

Filler
Injeksjonsbehandling

Luscious Lips

3 cups

Flour

1½ cups

Butter

Om behandlingen 

Vi bruker filler serien Aliaxin fra IBSA, produktene inneholder ultraren hyaluronsyre. Produktserien inneholder ulike formuleringer med forskjellig molekylvekt og spesifikke viskoelastiske egenskaper. Behandlingen kan tilpasses den enkelte ut ifra anatomisk plassering av produktet og ønsket grad av fylde/volum/hydrering. Vi kan tilby en komplett behandling for alle områder av ansiktet.

Hvem passer behandlingen for?

Passer for alle som ønsker økt fylde, spesielt godt egnet for å alderstapt volum i f.eks kinnben for å redusere nasolabiale linjer. Små rynker rundt munn kan jevnes ut, smale lepper kan volumiseres, generell tapt volum i ansiktet kan utbedres.

Før behandling

Det er ikke noen spesielle forberedelser før behandling.

Behandlingen

Legekonsultasjon kan gjennomføres i forkant av behandling. Oppgi om du tar faste medisiner. Gravide behandles ikke. 

Tid: 20- 30 min 

Lokalbedøvelse kan settes ved behov. 

Det er noe ubehag forbundet med denne behandlingen.

Antall behandlinger: 1 

Resultater: Umiddelbare.

Varighet: Fillerbehandlings varighet avhenger av flere faktorer, produktet brytes gradvis ned og dette skjer saktere i f.eks kinnben enn i lepper. Behandlingsresultater i lepper varer ofte ca 6mnd-1år, i kinnben kan varighet være ca 1-2år. Noen få har ultrarask nedbryting av produktet og varighet vil dermed være kortere. 

Etter behandlingen

Det kan oppstå hevelse/blåmerke i injeksjonsområdet, dette går som regel over etter noen dager-uker. Drikk godt med veske etter behandlingen.

bottom of page